ΧΑΠ και άσθμα

Τόσο το αλλεργικό άσθμα όσο και η ΧΑΠ είναι  πολύπλοκες φλεγμονώδεις καταστάσεις του πνεύμονα, με κοινό παρονομαστή τον περιορισμό της ροής, αναστρέψιμο, μερικώς αναστρέψιμο ή μη αναστρέψιμο, που οφείλεται σε αύξηση των αντιστάσεων στους αεραγωγούς. Η αναγνώριση των διαφορών στους τύπους της πνευμονικής φλεγμονής μεταξύ των δύο συνδρόμων σχετίζεται, κυρίως, με τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων στην συντήρηση, όπως και για την αντιμετώπιση των παροξύνσεων και χρήση σοβαρής θεραπείας.

Διάγραμμα συσχέτισης ΧΑΠ και άσθματος

Παρ΄όλο ότι εξ ορισμού οι δύο παθήσεις διαφέρουν ως προς την διακύμανση της αποφράξεως και την αναστρεψιμότητα, και οι δύο κλινικές οντότητες, σε προοδευτικά μεγαλύτερο βαθμό, αλληλεπικαλύπτονται και ότι η αναστρεψιμότητα στον νεαρό ασθματικό μεταβαίνει προοδευτικά, με την πάροδο της ηλικίας, στην μη αναστρεψιμότητα των αποφρακτικών ασθενών με ΧΑΠ.

Αντίθετη πορεία αναπνευστικής απόφραξης μεταξύ άσθμα και ΧΑΠ

Σύμφωνα με την Ολλανδική υπόθεση (Dutch hypothesis) και οι δύο παθολογικές καταστάσεις αποτελούν τα αντίθετα όρια ενός φάσματος διακυμάνσεων της αποφράξεως, από την πλήρως αναστρέψιμη στο άσθμα, μέχρι την πλήρως παγιωμένη στο ΧΑΠ.

Κάπνισμα και ΧΑΠ

Η ΧΑΠ συνδέεται με το κάπνισμα, καθώς 95% των πασχόντων είναι ή υπήρξαν καπνιστές, ώστε η συσχέτιση τους είναι ισχυρή, από στατιστικής απόψεως. Αναγνωρίζονται τρεις καταστάσεις ΧΑΠ, που εμπλέκονται υπό άλλοτε άλλη αναλογία σε κάθε εξατομικευμένη περίπτωση:

  • Χρόνια βρογχίτιδα (ή υπερέκκριση, συνήθως παθολογικής συστάσεως βλέννη), κατά την οποία η φλεγμονή προσβάλλει τους βρόγχους.
  • Χρόνια βρογχιολίτιδα, ή νόσος των μικρών αεραγωγών κατά την οποία πάσχουν οι μικροί περιφερικοί (μη χονδρογενείς ή μεμβρανώδεις) αεραγωγοί  και,
  • Πνευμονικό εμφύσημα, κατά το οποίο η φλεγμονή εδράζεται στο τελικό βρογχιόλιο (πανβοτρυδιακό εμφύσημα) ή στο αναπνευστικό βρογχιόλιο (κεντροβοτρυδιακό).

Τόσο στο άσθμα, όσο και στη ΧΑΠ η παρουσία διακριτών κυττάρων της φλεγμονής (ηωσινόφιλα- άσθμα έναντι ουδετεροφίλων-ΧΑΠ) δρομολογούνται από αλλεργιογόνα ή κάπνισμα, αντίστοιχα.  Τέλος, οι αντεπιδράσεις μεταξύ της εξέλιξης της πνευμονικής φλεγμονής και της γενετικής προδιαθέσεως διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στην φυσική ιστορία και την έκβαση της αποδόσεως της θεραπείας τόσο του άσθματος όσο και της ΧΑΠ.


Font Resize
Contrast
visa mastercard